O phytomedicíně

Nejcennější hodnotou v životě člověka je zdraví. Od nepaměti člověk hledal a získával prostředky k léčbě různých nemocí a neduhů v přírodě, tedy ve svém přirozeném prostředí. Příroda je dodnes pro člověka nenahraditelným zdrojem informací, moudrosti a vědění.

Phytomedicína

Phytomedicína je obor, který vyplňuje svým způsobem prostor mezi tradičním lidovým léčitelstvím a konvenční medicínou, která využívá hlavně syntetické léky. Phytomedicína využívá léky na přírodní bázi a to jak k léčebným tak i preventivním účelům. Nejhlubší tradici a historii má phytomedicína v Evropě, například v Německu více jak 80% lékařů předepisuje svým pacientům fototerapeutické přípravky.

Phytoneering*

Tento termín je odvozen z řeckého phyton (rostlina) a anglického engineering (technické obory).

Phytoneering je sofistikovaný a komplexní proces, který zahrnuje jak výzkum a analýzu účinných rostlinných látek, tak i veškeré procesy spojené s kultivací a sklizní léčivých rostlin a pochopitelně také veškeré extrakční a kontrolní postupy.

Jinými slovy je to cesta od semínka až po léčivý přípravek s využitím moderních technologií a postupů.

Phytoneering umožňuje vyrábět standardizovaná fytofarmaka vysoké kvality, která mají:

  • vědecký výzkum
  • klinické a farmakologické studie 
  • prokázanou účinnost a bezpečnost

Naše společnost se již více jak 140 let věnuje vývoji a výrobě kvalitních phytofarmak.

* zdroj webové stránky společnosti Bionorica SE Německo