Pro odborníky

UPOZORNĚNÍ

Následující stránky jsou určené zdravotnickým odborníkům. Zaškrtnutím pole „Ano, jsem odborník“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s následující definicí: zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.

Ano, jsem odborník Nejsem odborník