ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Příroda - zdroj informací, moudrosti a vědění

Nejcennější hodnotou v životě člověka je zdraví. Od nepaměti člověk hledal a získával prostředky k léčbě různých nemocí a neduhů v přírodě tedy ve svém přirozeném prostředí. Příroda vždy byla a bude pro člověka nenahraditelným zdrojem informací, moudrosti a vědění.

Phytomedicína

- je obor, který vyplňuje prostor mezi tradičním lidovým léčitelstvím a konvenční medicínou, která využívá hlavně syntetické léky.

Phytomedicína využívá léky na přírodní bázi, a to jak k léčebným tak i preventivním účelům

Phytoneering

- je termín odvozený z řeckého slova phyton (rostlina)
a anglického engineering (technické obory).

Jedná se o vysoce sofistikovaný a komplexní proces, zahrnující jak výzkum a analýzu účinných rostlinných látek, tak i veškeré procesy spojené s kultivací a sklizní léčivých rostlin a pochopitelně také veškeré extrakční a kontrolní postupy.

Jinými slovy je to cesta od semínka až po léčivý přípravek využitím moderních technologií a postupů

Phytoneer